Children's Culture Award and Music Awards

List of Past Awardees of Music Awards - Western Classical Music Promotion Division

No. Year Name  
1 1989 YOSHINO Naoko Harp
2 1990 URUSHIHARA Asako Violin
3 1991 HASEGAWA Yoko Cello
4 1992 SAKUMA Yumiko Flute
5 1993 NAKAMICHI Ikuyo Piano
6 1994 NISHIKIORI Ken Tenor
7 1995 SENJU Mariko Violin
8 1996 TAKAHASHI Nobuko Soprano
9 1997 KASHIMOTO Daishin Violin
10 1998 WAKABAYASHI Akira Piano
11 1999 SANO Shigehiro Tenor
12 2000 YOKOYAMA Yukio Piano
13 2001 Nagaokakyo Chamber Ensemble directed by MORI Yuko
14 2002 YAZAKI Hikotaro Conductor
15 2003 KAWADA Tomoko Violin
16 2004 SAIDA Masako Soprano
17 2005 WATANABE Reiko Violin
18 2006 SHINOZAKI Kazuko Harp
19 2007 FUJIMURA Mihoko Mezzo-soprano
20 2008 KOUDA Hiroko Soprano
21 2009 Jing ZHAO Cello
22 2010 FUJIKURA Dai Composer
23 2011 AGUNI Jun Opera producer
24 2012 YAMAZAKI Nobuko Cello
25 2013 Quartetto Classico String quartet
26 2014 SHIMONO Tatsuya Conductor
27 2015 KAWAMOTO Yoshiko Viola
28 2016 HAGIWARA Mami Piano
29 2017 NAKAMURA Eri Soprano
30 2018 OGURA Kikuko Fortepiano
31 2019 YOSHII Mizuho Oboe
32 2020 Anthonello Early Music Ensemble (Leader: HAMADA Yoshimichi)

(Titles omitted)

List of Past Awardees

Esso and Mobil are trademarks of Exxon Mobil Corporation, used under license.